Antisprangningsanordningar

Personstörning är en slags psykologisk degenerering, vilka nyckelfunktioner är djupt rotade och starka informationsmönster från mitten, vilket gör det omöjligt för samhället att existera i form av allmänt accepterade normer. Källan till alla typer av störningar kan vara erfarenheter som de lärde sig inte bara i barndomen, men även senare i livet, rädsla eller till och med brist på grundläggande livsbehov. Egenskaperna hos personer som använder mer eller några farliga störningar kommer då att vara:

djupt rotade sådana personliga delar, som dessutom i stor utsträckning upprepas i domstolen till lämpliga egenskaper hos en ung man,brist på förmåga att anpassa sig till saker - det betyder att en känd enhet i några andra situationer kommer att förbli bra på sista hållet,alla inbyggda funktioner visar sig vara inte bara i vägen för att uppfatta verkligheten, men också när det gäller planering och känslor i förhållande till varandra och andra människor. Jag kommer därför ihåg, att ståndpunkten också känns främst under säsongen av kontakter med andra människor, som för kvinnor med personlighetsstörningar är allvarligt defekta,Egenskaperna hos en person med sjukdomar utgör ett allmänt mönster av en annan, olika personlighet, och de är inte enskilda beteenden som härrör från att vara i en bra situation.

Du kan skilja många typer av personlighetsstörningar, från de som kännetecknas av lidande, genom fullständigt ofarliga, för att försöka skada skador på nya typer. Följande är några av de vanligaste typerna av psykiska störningar:

schizoid personlighet - en person som är kapabel till denna typ av personlighetsstörning är ofta intrycket av en mycket tung och unemotional person som finns i den privata världen. Vid det första mötet i denna modell avslöjar människan sig vara mycket avlägsen och lugn, till och med ett fåtal empati. Hans tankar och är mycket excentriska och / eller mycket originella. Den schizoida personens emotionella tillstånd kommer att vara läsbart och i klänning; Den nuvarande mannen kommer att skydda klädens goda och korrekta stil, ibland excentrisk, och kommer aldrig att lämna sig efter mode eller den allmänt accepterade lagen om vad det verkar. Orsakerna till kollaps i den sista metoden i sjukdomen är inte exakt kända eller bestämbara. Vissa forskare insisterar på att de orsakas av överdriven vård av föräldrar i ung ålder, andra tvärtom. Psykiatriker bygger sin bedömning på patientens prestanda av sådana egenskaper som brist eller litet svar för att tillfredsställa sitt eget nöje, känslomässig kyla, bristande intresse för både beröm, när och åsikt, att vara fri och ovillig att förändra den aktuella perioden.känslomässig nöd - två typer av personer med känslomässig nöd är valda: snabb typ och borderline klient. Hos människor med båda typer av dysfunktion kan man säga att det finns en stor impulsivitet utan någon anledning för konsekvenser, snabb sprängning med orubblig ilska, hyperaktivitet eller irritabilitet. Båda typerna av emotionella chocker är dock en ganska stor skillnad. En impulsiv person, eftersom han inte har någon kontroll över kärleken och underhållet vanligtvis i extrema saker, klagar dessutom över enorm psykologisk spänning. Borderline är en farlig gren av känslomässig förvrängning, eftersom stämningen hos en person som lider av denna psykiska störning är så effektiv och plötslig att de i de flesta fall leder till självmord.Rädsla - denna typ av folklidnad är ganska lätt och tillgänglig för läsare. Det betyder att personen är rädd. Men hennes rädsla kan vara bokstavligen varje sfär av att vara och innehålla föremål. Konsekvensen är observation av situationer och fenomen som leder till dålig ångest, vilket i det lämpligaste fallet endast leder till problem med att vara social, kortast och jämnare till självmord eller aggression riktad mot andra kvinnor. Sådana metoder kände fobi, som arachnofobia, homofobi, klaustrofobi eller ens pediofobia (rädsla för dockor, triskaidekafobi (rädsla nummer 13, och ändå pedofobia (frukta barn, eller till och med rädslan för flyg (rädsla för luft.beroende - det finns inget annat sätt att missbruka. Ett tecken med personlighetsstörning i fältfunktionerna beror helt enkelt på den andra typen. Det kan inte klara utan de omgivande invånarnas ledtrådar, tillåter andra att fatta beslut som är relevanta för patientens nyhet i aktion, har ingen kunskap om självständigt beslutsfattande, är passiv och underdanig.

Faktum är att det definitivt finns ingen man, som det naturliga hjärtat kan kalla helt friskt. Om en viss del slutar oroande överdrivet, är det dock en hel del säkerhet för andra att få en psykiater.