Avslutande av enmansforetag i norge

I händelse av att vi vill likvida ett företag eller stänga en filial, måste vi lägga fram att inte bara frågor som rör arbete, utan även kassa. Vi får inte glömma det, även om vi känner igen det som en spion som styr vår värdehandel och som kommer att ge all information till skatteverket när detta problem uppstår.

https://nonacn.eu/se/

Kassa och slut på verksamheten? Denna händelse ger förmodligen många entreprenörer. Omfattningen av skattebetalarens uppdrag föreskrivs i finansministeriets förordning av den 14/03/2013 i kassaregistret. För övrigt reglerar bestämmelserna hela kassakontrollens livscykel, även från starten på producenten. De reglerar processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Så i studie av regelverk måste vi: göra en daglig och finansiell rapport periodisk, inom 7 dagar från kassakontrollens slut måste vi skicka in en ansökan till chefen för skatteverket för ett arbete för att läsa det skattekassan. Vi måste också skicka in en ansökan till chefen för skattekontoret för att avregistrera kassaregistret från listan. I slutet, med hjälp av en serviceman, läser vi innehållet i kassareminnet genom att göra en faktureringsrapport för vilken period som helst i kassaregistret. Du borde ta presenten i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Förordningen ålägger oss att utarbeta ett protokoll för att läsa innehållet i kassareminnet.Som ni säkert gissat, rapporter fortsätta jämförelsen plan för vad lästes från kassaregistret med strömmen, som fångar deklarationer månadsvis eller kvartalsvis. För att undvika en alltför stor avslappnad situation planerar att skriva en rapport till tidpunkten för försäljningen, som zestawisz med sina egna deklarationer moms. Du kommer att kunna göra en korrigering om du har gjort ett misstag någonstans.Det är också värt att lägga till att när vi skapar en ansökan till chefen för kontoret för att läsa ett skatteminne, tillhandahåller vi information, eller som skattskyldig, använde vi stödet till ett skattebelopp. Vi måste fylla i deklarationen om användningen av kassaregistret. Om kassaskåpet har behandlats under mindre än tre år måste vi återbetala det belopp som de använde för att köpa kassan.Som du kan se är slutarbete och kassa ett hälsosamt åtagande som du måste ta. Om slutet av arbetet, medan elimineringen av samma kassaapparat stod under säsongen mindre än tre år - kommer vi att kräva att ge lindring, som vann för mängden av verksamhets.