Brandbekampning

När man försöker släcka bränder räcker många människor instinktivt efter vatten. Det finns för närvarande det vanligaste och extremt kända släckmedlet. Men brandmän, brandbekämpningspecialister accepterar inte alltid det. Valet av släckmedel beror på det brinnande materialet.

SläckningsskumSläckskum styr perfekt bland annat under bränder av brandfarliga vätskor som bensin eller alkohol. Skum kan inte släckas med brinnande alkalimetaller eller elektriska installationer och allt det står med vatten. Släckpulver är den mest kompletta användningen.I relationer med deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla viktiga material. Släckgaser, varav den största är koldioxid, är bra på att släcka bränder av hårt kol, koks och svavel samt metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Däremot uppfyller vatten perfekt vår uppgift i kontakt med brinnande fasta ämnen av organiskt ursprung, när bevis på trä, papper, kol, halm.

Ånga brandsläckning eller ånga som släckningsmaterialLiknande behandling som vatten har ånga som släckningsmetod. Det kan accepteras vid bränning av endast dessa material. Den största skillnaden mellan ånga och vatten är att vatten kan spelas var som helst, och ånga endast i separata lägenheter med en kapacitet på högst 500 kvadratmeter. I fler rum är ångåtgärder ineffektiva. För vissa brandbekämpning är det nödvändigt att inte bara känna till släckningsmedlen som är tillräckliga för andra ämnen, utan också att applicera och rikta dem till eldområdet.