Brandbestandig traimpregnering

I eldens framgång är det viktigaste en intensiv och klar reaktion, tack vare vilka möjliga förluster minimeras. Ibland kan det även bidra till att spara ett bra liv. För att denna reaktion ska vara bra bör man dock veta vilken typ av arbete man ska göra och vad man ska leta efter. Annars börjar vi brandbekämpningen i en stängd lägenhet, det vill säga i ett högt utrymme. I det första fallet, kom ihåg att vår manövrering är låg, i samband med den sista vi inte har råd att använda alla förberedelser. Den mest effektiva drycken är utan tvekan ånga, vilket snabbt kan leda till neutralisering av hotet.

Visst är ånga som brandsläckningsmedel inte användbart i öppna utrymmen, där det inte kommer att göra den rätta koncentrationen, tack vare vilken det är acceptabelt att släcka eld. Även i medelstora byggnader läggs det helt till. Bredt anpassad, det finns också på fartyg, i lägenheter där alkohol känns eller i vulkaneldade pannor, där vatten inte är tillåtet. Ångans grundläggande verkan, som underlättar avlägsnandet av elden, är att neutralisera syret, utan vilket flammen inte kommer att varas. Dess extraordinära värde är det faktum att denna effekt erhålls särskilt snabbt, tack vare vilken elden inte kommer att kunna sprida sig tillräckligt. Det är extremt viktigt då, i form av när elden expanderar till hela byggnaden, kommer den förmodligen inte att släckas av samma par. Det är nödvändigt att brandkåren är mycket mångsidig, vilket är förenligt med det sista, att de förluster som orsakas av elden kommer att vara särskilt höga.