Dorrjordning

Elektrostatisk jordning är en elektrostatisk mark som används vid transport och alla typer av brandfarliga vätskor, pulver och gaser. Elektrostatisk jordning minskar i hög grad risken för explosion eller antändning av olika typer av brandfarliga ämnen för att bli en övergång. Okontrollerad urladdning kan skapa en blandning av vätska och rusa och därmed skapa en explosion.

Naturligtvis finns det möjligheten att eliminera faran för självantändning och explosion. Därför för att ytterligare transporterade konstruktioner ska jordas ordentligt, med andra ord kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar. Denna standard elektrostatiska jordning kommer att minska risken för explosion av transporterade brandfarliga ämnen avsevärt. Denna typ av jordning görs enkelt av jordklämman och tråden. Trådar som tas i mark kännetecknas av lågt elektriskt motstånd och extremt hög motståndskraft mot mekaniska skador. Naturligtvis kan du använda en mer komplex jordning med ett kontrollsystem som gör att du kan transportera eller dispensera produkten endast när jorden är korrekt ansluten.Är du säker på att du är förvånad när den här jordningsmodellen ges? De accepteras oftast vid lastning och lossning av järnvägs- och vägtankar, tankar, fat och som bevis på processinstallationselement. En explosionsrisk leder till blandning och sprutning eller pumpning av olika typer av brandfarliga ämnen. Under tiden för störning av brandfarligt innehåll uppstår elektriska laddningar genom kontakt eller separering av partiklar. Varhelst elektrostatisk laddning uppstår och kombineras i en grupp brandfarliga ämnen kommer det att skapa ett hot. En viktig princip för alla skydd mot elektrostatisk urladdning är en riktigt bra klämma och en väl vald kabel, vilket ger chansen att leda elektrisk laddning till jordningsändamålet.Det är då viktigt att klämmorna och kablarna som tagits i jordningen måste uppfylla mycket krävande riktlinjer riktade mot testavståndet. För närvarande kommer de bästa resultaten av moderna typer av systemjording.