Handbok for kassaapparat novitus nano e

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett mycket viktigt material för chefer också för användaren. De som är perfekta har skyldighet att utfärda sådana bevis på försäljning, dessa ytterligare personer borde under en tid ta bort kvittot med dem.

Tyvärr ger några av oss för kvitton inte mycket uppmärksamhet, vilket i exemplen kan vara allvarliga konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister och i vilka former kan de vara användbara för oss?

När det gäller entreprenörer är saken ganska enkel. De ska behålla kopior av kvitton i 5 år - vid inspektion från skatteverket. Varför ett dokument som det för en klient?Detta lilla pappersskrot i händelse av olyckor kan räkna fantastiskt. Om vi vet vikten av ett kvitto från kassaregistret, och vi vet i vilken typ av rätt lagra ett sådant dokument, kan vi få en hel del. Han säger först och främst i vilken form vi har för avsikt att marknadsföra en produkt eller köpte den passerar och plocka upp våra pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Om den tid som vi har just nu när räkningen är att hjälpa oss att bygga ett påstående? Om vi köper matvaror kan vi rapportera problem relaterade till dem upp till 3 dagar. Vi behöver inte längre hålla dessa kvitton, som är ett dokument inköps kläder, skor, möbler eller elektronisk utrustning. Här tillåter lagen oss upp till 24 månader för att upptäcka funktionen och att rapportera ett klagomål. Just när vi inte har ett kvitto kommer vårt klagomål inte att accepteras. Den större fördel hos den produkt som marknadsförs, att samma tyngre förlust kombinerat med en avsaknad av bevis för sådan försäljning.

Så kom vi ihåg om de kvitton som säljaren måste ge oss under inköp. Låt oss komma ihåg mer om sådana dokument i det förnuftiga mediet. Vi kan göra kuvert där vi kan göra kvitton i kronologisk ordning, vi kan lägga en specialkorg på den sista förpliktelsen. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar de transaktioner som vi har utfört hålls så länge som det blir grunden för ett klagomål.