Internationellt sakerhetssystem

En löpande maskin utgör ett hot mot den kärleksfulla medarbetaren som utnyttjar den. Av denna mening var det nödvändigt att installera säkerhetskomponenter i organisationer samtidigt som produktionskapaciteten upprätthölls. Komponenter och säkerhetssystem används huvudsakligen av industrianläggningar med utländskt kapital för att säkra organisationer och enkla tekniska anläggningar, maskintillverkare och leverantörer av tekniska linjer.

I Polen är ett dokument som markerar detta problem bland annat Reglering av ministern för ekonomi av den 30 oktober 2002. I själva verket är de minimikrav för förtroende och vård av saker i området för användning av maskiner av människor i arbete (Journal of Laws nr 191, punkt. 1596, med ändringar.. Lagar och bestämmelser föreskriver att maskinen ska vara försedd med minst ett nödstoppstillbehör, vilket eliminerar risken eller förhindrar den. Undantaget är maskiner, där säkerhetsbrytaren inte minskar risken, eftersom det inte kommer att skapa tryck för tillfället att stoppa, men hindrar inte risken. De flesta switchar inkluderar switchar och magnetbrytare och säkerhetsorganisationer i en tid präglad av teknik, växlar med värde inom livsmedels- och läkemedelsindustrin (hög styrka och tvinga tunga, magnetisk säkerhetsbrytare och kodade switchar, fot växlar gräns. Säkerhetsbrytaren måste vara en in-betong och synliga yrke (i ytorna av luckor eller dörrar, att anges i en igenkännbar mod (röda handtaget på en gul bakgrund, så att beteendet hos maskinen kan inträffa så snart som möjligt. Att stoppa maskinen lider av en plan för att förebygga olyckor, minska följderna av en olycka och förhindra att maskinen skadas om den är sjuk.