Kassaregister kf02

När vi säljer produkter eller tjänster till situationen för fysiska personer (de som inte bedriver verksamhet behöver vi ett kassa eller en skattemässig skrivare. Efter inköpet är det ytterst viktigt att skicka in en skatteanordning och skattefinansiering. Alla formaliteter som är kopplade till kassaregisteret bör vara klar inom två månader efter det att de köptes.

Inlämning till chefen för det berörda skattekontoret bör göras innan vi börjar registrera försäljningen på skattebeloppet. Vad ska inkluderas i en sådan anmälan? Först och främst bör du skriva vad det totala antalet kassaregister som tas i företaget kommer att vara. Du måste också ange adresserna på de platser där de ska användas.Förordningen av finansministern den 29 november 2012 reglerar exakt hur redovisningen av kassaregister ska ske. Enligt det, senast på förlustdagen, är det nödvändigt att montera mer än hälften av kassaregisterna som rapporterats till chefen för skattekontoret, vilket är enkelt att dra tillbaka från att ha ett kassaregister. Tillsammans med anledningen till nästa månad bör andra skattekassor ingå i bokföringen.Som vi redan har rapporterat och installerat kassaregister måste de finansiseras. Det är oumbärligt om vi är beroende av användningen av kassaregister och skrivare i affärer.

Vad räknar med att skattebetalningen av kassaregistret räknas? Vid fördelning av skattemodul (Skattebetalarens Skatteidentifikationsnummer till skattekassan. Låt oss nämna att det finns en engångsåtgärd, hälsosam och hållbar. Det är särskilt viktigt att skattemyndigheten av kassaregisteret är inbyggd i ett professionellt tillfälle av en utbildad tekniker som förberetts för sista gången. I händelse av ett fel kommer det att vara fel att ångra den felaktigt genomförda skattepolitiken, det kommer vara till nytta att köpa ett nytt kassa, vilket visar att det är kolossalt utgifter. Tack vare skattebetalningen av kassaregisteret kommer dess skattemässiga roll att vara möjlig. Från och med idag innehåller den dagliga budgeten dagliga rapporter som innehåller kunskap om daglig försäljning.Efter skattpappersregistreringen måste det rapporteras till chefen för det behöriga skattekontoret inom sju dagar. Detta hjälper dig att få ett registreringsnummer.