Kop av kassaregistrar avdragsgilla kostnader

För att en butik ska tjäna bra bör den inte bara erbjuda ett komplett sortiment av produkter och titta på en bekväm plats, utan också fungera bra. Affärstidsstopp eller köer som är tiotals meter långa kan effektivt avskräcka kunder, som, även om de beslutar att handla en gång i en butik, kommer att undvika dem nästa gång.

Många faktorer koncentrerar sig på effektiv drift av butiken: professionella och harmoniska anställda, ordning av varor, renlighet och layout, samt ett enkelt kassaapparat och praktiskt taget otaliga detaljer. Därför, om vi vill att vår egen butik ska ha de bästa resultaten, är det värt att ägna så mycket uppmärksamhet åt dessa detaljer. & Nbsp; Butikskassor bör kännetecknas av enkel drift, så att den anställda befinner sig i ett tillstånd om hur man betjänar kunden.Arbetare bör utbildas i början istället för att hamna i det stora vattnet och förvänta sig att livet kommer att orsaka det för oss. De bör också behandlas subjektivt så att de kan identifiera sig med sina nära och kära på jobbet. Nackdelen med denna identifiering kan utlösa situationen att så snart vi släpper dem ur sikte kommer vi att sluta göra som jag förväntar mig. Lika viktigt är personalval: det är värt att anställa anställda som kännetecknar varandra. Ingenting påverkar företagets behandling så mycket som konflikter mellan besättningen. Vi bör komma ihåg att utbilda allt för kassaapparaten.Hyllorna med varorna bör finnas så att kunder som har mellan sig kan passera varandra fritt, och att köen inte förlamar trafiken. Hela butikens yta bör dock förberedas på ett sätt som möjliggör observationer av en anställd - tyvärr kommer tyvärr fortfarande att komma ner i Polen, även övervakning hjälper inte alltid, för i fred kan vi inte förbjuda kunder att komma till butiken, till exempel i en hoodie med en huva som förhindrar identifiering av tjuven. Låt oss inte lämna kassan utan någon vård. Det bör dock alltid finnas en kvinna vid kassörens ockupation.Det finns mer än bara att upprätthålla ordningen i anläggningen. Det är oacceptabelt att kompositionen är en röra, det är inte känt var det är, på hyllorna och golvet finns damm och tills de sista herrarna inuti kan det knappast betraktas som en behaglig lukt. Kom ihåg att det i den skattemässiga summan alltid finns små mynt för att kunna dela kunden resten och & nbsp; övervaka tillståndet för den rulle som kvitton skrivs på.Varje butiksägare bör vara medveten om den nuvarande, eftersom i hög grad alla ovanstående frågor påverkar finansiella vinster. En varm och bekväm ekonomisk kassaskåp, så inte allt - en butik kommer också att kräva vårt engagemang för att fungera bra.