Matematik 1 gymnasiet laroplan

I modern tid, i kontakt med den mycket snabba utvecklingen av moderna datortekniker, blev FEM (ändamålsmetoden snabbt ett extremt stort verktyg för numerisk analys av olika strukturer. MES-modelleringen har funnit mycket tillämpning i praktiskt taget alla moderna teknikområden och tillämpad matematik. I de enklaste termerna, när man talar MES, är det en känslig metod att lösa differentiella och partiella ekvationer (efter tidigare diskretisering i rätt utrymme.

Vad är MESDen ändliga elementmetoden är för närvarande den största datormetoden för bestämning av spänning, generaliserade krafter, deformationer och förskjutningar i de analyserade strukturerna. MES-modelleringen består av en uppsättning församlingar på hela antalet ändliga element. I sektorn för varje enskilt element kan vissa approximationer utföras, och alla okända (huvudsakligen förskjutningar representeras av en särskild interpolationsfunktion, varvid värdena av själva rollen används i ett slutet antal punkter (kallat kallas noder.

Tillämpning av MES modelleringNumera undersöks styrkan i strukturen, spänningen, förskjutningen och simuleringen av eventuella deformationer med användning av FEM-metoden. I datormekanik (CAE kan även värmeflödet och flödet av vätskor undersökas med hjälp av denna blankett. MES-metoden är mycket användbar för att studera dynamik, maskinstatistik, kinematik och magnetostatiska, elektromagnetiska och elektrostatiska effekter. MES-modellering överförs säkert i 2D (tvådimensionellt utrymme, där diskretisering huvudsakligen hänför sig till uppdelning av ett specifikt område i trianglar. Tack vare det här formuläret kan vi räkna värdena som visas i avdelningen för ett givet system. I den här formen finns dock vissa begränsningar att tänka på.

De största fördelarna och fördelarna med MES-metodenDen största fördelen med MES är att det är möjligt att få rätt resultat även för mycket svåra former, för vilka det skulle vara mycket svårt att utföra vanliga analytiska beräkningar. På jobbet betyder det att vissa problem kan spelas i datorns minne, utan att behöva bygga dyra prototyper. En sådan process underlättar hela designprocessen på ett extremt farligt sätt.Uppdelningen av det studerade området till alltmer yngre element resulterar i mer exakta beräkningsresultat. Det är nödvändigt att ha och och att det köpts tillbaka av mycket mer efterfrågan på datorkraften hos moderna datorer. Vi bör komma ihåg mer om det faktum att man i ett sådant fall bör vara mycket försiktig med eventuella beräkningsfel som uppstår vid flera approximationer av de bearbetade värdena. Om det område som ska undersökas består av flera hundra tusen olika element, vilka är de icke-linjära egenskaperna, så i denna form måste beräkningen modifieras i efterföljande iterationer, så att slutprodukten blir sann.