Persienner sparar energi

Styrning av energi är en mycket viktig fråga i praktiskt taget alla branscher, i kraft av bostäder eller företag. Byta avskiljare och strömbrytare skapar många tillverkare i eget erbjudande. Alla utvecklar sig för att göra de system som han föreslår gamla lika omfattande och matchade till andra former.

De grundläggande fördelarna med strömbrytare inkluderar utan tvekan små dimensioner, en enkel installation och upptagning, men framför allt ett mycket stort val när det gäller extrautrustning.

drivelan ultra

Effektomkopplaren är en enhet som ges där krafterna har många farliga nummer. Dess huvudsakliga antagande är försäkringen av skyddet av andra elektriska apparater mot effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Den används fortfarande i strömkontrollpunkten i det elektriska nätverket.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsbrytare är en driftsspänning som är lägre än 1000V, medan deras mest populära kvalitet är kontakter med avkänning. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligen 10 000 avstängningar.

När det gäller högspänningsströmbrytare är de närvarande i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för implementering påverkar svaren i strömbrytarens struktur, men också dess mekaniska styrka. Kretsbrytare som skapas i dödtanktekniken kännetecknas av en mycket hög hållbarhet i samband med den extremt viktiga stabiliteten hos strömbrytaren. Högspänningsbrytare är vanligtvis anordnade på grund av den typ av medium som används för att släcka bågen.