Rorelse av varor i europeiska unionen

Grundläggande antaganden från Europeiska gemenskapen

Exakt svar på testet "vad är ett CE-certifikat?" är relaterat till lösningen av de grundläggande antagandena om att vara en EU. Det verkar som om innehållet i hennes liv är tre principer: fri rörlighet för varor, människor och pengar. För att genomföra ovanstående principer beslutade EU: s medlemsstater att undanröja alla hinder för handel inom gemenskapen och inrättade en gemensam politik vid domstol för partner utanför EU. Tack vare det nuvarande utbytet på gemenskapsmarknaden skapades ett utbytesområde, liknande det sista, som är platsen i ett lands styrka. Du fick företaget på den europeiska inre marknaden eller den gemensamma marknaden.

Europeiska gemensamma marknaden och släppa ut artiklar på marknaden

Spartanol

De allra rikaste hinder som är relaterade till handeln mellan länder är nationella krav för varumärkes- och produktsäkerhet. I alla länder gick nya mönster och regler i kraft som skilde sig väsentligt från land till land. Producenten som tänkte sälja våra produkter i efterföljande länder måste uppfylla olika krav varje gång. Som ett sätt att eliminera svårigheterna i handeln måste dessa skillnader avskaffas. Standarder kombinerade med handel med artiklar kunde inte lyftas. Genom samma lösning försvarades därför föreningen av värden i hela samhällets storlek, tack vare vilket handelsutbytet berodde på dessa krav.

I ett tidigt skede gjordes ett försök att reglera EU: s regler i förhållande till individuella effekter och produkter. Resan till en bred komplexitet och tidskrävande processer har övergett denna strategi.

Lösningen var att skapa en förenklad anslutning till teknisk harmonisering. Grundläggande säkerhetskrav har fastställts för givna produktgrupper, som måste uppfyllas innan produkten eller produkten tas i bruk på den inre europeiska marknaden.

Företagare utanför EU som vill marknadsföra en produkt på en gemenskapsmarknad, till exempel från Turkiet, måste göra att deras produkt uppfyller EU: s regler och värderingar beträffande kvalitet. Det är deras ansvar att bevisa detta.

Harmoniserade standarder har skapats, tack vare vilka företagare vet vilka väsentliga krav som ska uppfyllas. Men inte skyldigheten att tillhandahålla dessa sanningar. Företagaren kan individuellt bevisa att hans uthållighet är användbar för att köra på gemenskapsmarknaden.

CE-certifikat - tillverkarens förklaring

CE-märkning är inget annat än en deklaration från tillverkaren att produkten uppfyller de grundläggande kraven för den information som den använder.Har symbolsidan för tillverkarens deklaration eller en auktoriserad representant. Bekräftar att produkten uppfyller de viktiga kraven i reglerna för en specifik produkt. Du kan se att det bara lever ett eller flera olika direktiv.

Gemenskapsrätten föreskriver ett antagande om överensstämmelse och minimikrav för säkerhet för en CE-märkt produkt.

CE-certifikatet kastas på resultatet under ett annat ansvar från tillverkaren eller en auktoriserad representant. Det är detsamma efter att ha bevisat att produkten uppfyller de väsentliga kraven i direktivet. För att ange detta faktum erhålls ett bedömning av överensstämmelse, följt av positiv verifiering följt av en försäkran om överensstämmelse. Förfaranden för bedömning av överensstämmelse kan vara olika beroende på riskerna förknippade med äganderätten till produkten. Ju snabbare hotet mot egendom från frukten och desto svårare är det, måste de få förfarandena utföras av dess tillverkare eller auktoriserade representant. I utvalda fall är det nödvändigt att uppfylla kraven i till och med ett dussin gemenskapsstandarder.