Skattesatser 8

När nya skattesatser träder i kraft måste företagare omprogrammera kassaregister. Att ändra skattesatser är ett drag för investerare att de måste följa programvaruförändringar i inspelningsenheter, dvs. kassaregister. Så hur och var är det viktigt att göra? Kassaservice är därför en lägenhet där rätter rekommenderas men inte för granskning. Som vi redan vet om förändringen i presentpriserna börjar sådana problem bli trånga.

Om omprogrammeringen av kassan inte heller utförs och positionen i kön är mycket avlägsen bör du inte stressa. Det är viktigt att skapa det själv utan hjälp av professionella. Allt du behöver göra är att nå instruktionshandboken och arbeta med tillverkarens instruktioner steg för steg. Tyvärr måste alla priser ändras manuellt. Detta är mycket obehagligt om vi har ett dussin material som är programmerade till en skattemängd.Att ändra momssatser i registreringsbelopp borde inte vara ett problem för butikerna. Om den innehåller få grupper av varor och kassaregistret inte är direkt kopplade till försäljningsorganismer kan operationen förbereds snabbt. För att sådana anslutningar ska lyckas beror mycket på mjukvarans arbete.En svårighet uppstår vid flyttningen av varor mellan enskilda momssatser. Vi kan stöta på problem med kassasystem som fungerar med populär programvara. Vanliga program som inte kan filtrera, klassificera varor kommer inte att bidra till en nära upptäckt, till exempel av tillverkaren, streckkodssidan eller någon efterföljande markör, låt oss namnge materialgrupperna för att ställa in en ny skattesats. Du måste korrigera varje fil själv i detta program.Nya momssatser kan tvinga vissa skattebetalare att ändra sitt kassa. Det är därför förknippat med den traditionella konstruktionen eller hela antalet så kallade återställs, vilket inte fortsätter att införa ytterligare en ändring av mervärdet.Detta gäller endast enheter som använder ett antal rapporter nära 1825, för då kommer ett minne i ett sådant kassa att fyllas. Då är det bättre att köpa en ny kassaapparat. Det teknologiskt nya kassaregistret är en korrekt garanti för en smidig övergång till arbete med efterföljande momssatser.