Swietokrzyskie for geologer kadzielnia reserve

Det geologiska reservatet Kadzielnia i Kielce-området är inte minst geologer. Nämnda kulle, intensitet 295 m a.s.l. kom ihåg vad du ska godkänna. Vilka element reglerar dess glans? Den nationella analogin är en av de viktigaste tillgångarna i den nuvarande reserven med tillförlitlighet. Det nuvarande prestigefyllda meddelandet finns framför allt som en del av kalkstensattraktion, som tidigare på artonhundratalet var värd i Kielce plus provinsen med en kraftfull nuvarande byggnads-denim. På 1960-talet övergavs borttagningen av kalksten medan de utelämnade utgrävningarna öppnades för att rengöras. I det nuvarande tillvägagångssättet har Kadzielnia utvecklats till en berömd bädd av avkoppling plus labb, som - på grund av geologisk arkitektur och täta utgrävningar - är intresserade av mer än obsessionister av geologi. För närvarande är Kadzielnia en av de viktigaste faktorerna i storleksordningen nästan vilken som helst poke runt Kielce-landet. Turister som bestämmer sig för att röra sig längs denna reservs remsa kommer att kunna mättas med aptitretande bilder, alternativet att ta bort banan i okokt luft är också perfekt för att utvidga sin egen gnos från geologiområdet. Denna nuvarande reserv, som upptar fältet, bör därför ges lätta råd när man besöker Świętokrzyskie-provinsens huvudkontor.